You are here

Audison

Audison AP 1D (540W) - monoblok auto pojačalo

Audison AP 1D (540W) - monoblok auto pojačalo

Audison AP 1D (540W) - monoblok auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE

AP1 D pojačalo je dizajnirano za pogon subvofera i idealno je proširenje AP8.9 bita i AP4.9 bita. Na 2 Ohma je stabilan i može da obezbedi snagu od 540 W sa izuzetno kompaktnim dimenzijama. Sa sistemom za slaganje APTK 3 (Audison Prima Tover Kit 3) moguće je slagati AP1 D i uštedeti prostor bez ikakvog problema pregrevanja.

26.400,00 RSD
Audison AP 4.9 bit (520W) - četvorokanalno auto pojačalo

Audison AP 4.9 bit (520W) - četvorokanalno auto pojačalo

Audison AP 4.9 bit (520W) - četvorokanalno auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE

AP4.9-bitno pojačalo je idealno za realizaciju snažnog dvosmernog prednjeg punog aktiviranja. Ugrađeni procesor, koji ovaj pojačavač dijeli sa AP8.9 bita, pruža mogućnost dodijeliti predizlaze AP1 D pojačalu, stvarajući vrlo moćan sastav u malom prostoru zahvaljujući “rack mounting” spajanju

40.800,00 RSD
Audison AP 4D (540W) - četvorokanalno auto pojačalo

Audison AP 4D (540W) - četvorokanalno auto pojačalo

Audison AP 4D (540W) - četvorokanalno auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE

AP4 D pojačalo je dizajnirano kao produžetak za AP 4.9 i AP 5.9-bitna pojačala, nudeći 4 dodatna 70 W pojačana kanala.

26.400,00 RSD
Audison AP 5.9 bit (520W) - petokanalno auto pojačalo

Audison AP 5.9 bit (520W) - petokanalno auto pojačalo

Audison AP 5.9 bit (520W) - petokanalno auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE

AP5.9-bitno pojačalo je idealno za realizaciju dvosmernog prednjeg punog aktivnog plus subvofer sistema koristeći peti mono kanal sa 270W @ 2 oma. Ugrađeni procesor sa 9 izlaznih kanala, koje ovo pojačalo dijeli sa AP8.9 bita, pruža mogućnost dodele predizlaze AP4 D pojačalu, stvarajući vrlo moćan sustav u malom prostoru zahvaljujući opcionalnom slaganju sistem.

40.800,00 RSD
Audison AP 8.9 bit (520W) - osmokanalno auto pojačalo

Audison AP 8.9 bit (520W) - osmokanalno auto pojačalo

Audison AP 8.9 bit (520W) - osmokanalno auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE

60.000,00 RSD

Audison AP F8.9 bit (1040W) - osmokanalno auto pojačalo

Audison AP F8.9 bit (1040W) - osmokanalno auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE

AP F8.9 bit

8 kanalno pojačalo +  9 kanal sa DSP

100.200,00 RSD

Audison Voce AV 5.1k (1650W) - petokanalno auto pojačalo

Audison Voce AV 5.1k (1650W) - petokanalno auto pojačalo

Tehnička dokumentacija OVDE
 

Impedancija    5-kanalno
4 Ohm    75 W x 2 + 140 W x 2 + 600 W x 1
4/2 Ohm    75 W x 2 + 140 W x 2 + 1000 W x 1
2/4 Ohm    75 W x 2 + 250 W x 2 + 1000 W x 1

 

112.000,00 RSD

Audison Voce AV due (900W) - dvokanalno auto pojačalo

Audison Voce AV due (900W) - dvokanalno auto pojačalo

Tehničke karakteristike OVDE
 

Impedancija    Stereo    Mono
4 Ohm    260 W x 2    900 W x 1
2 Ohm    450 W x 2    -

 

80.400,00 RSD

Audison Voce AV quattro (800W) - četvorokanalno auto pojačalo

Audison Voce AV quattro (800W) - četvorokanalno auto pojačalo

Tehnička dokumentacija OVDE
 

72.000,00 RSD

Audison AV uno (1700W) - monoblok auto pojačalo

Audison AV uno (1700W) - monoblok auto pojačalo

Tehnička dokumentacija OVDE

100.200,00 RSD

Audison SR 1D (640W) - monoblok auto pojačalo

Audison SR 1D (640W) - monoblok auto pojačalo
 

Impedancija Mono
4 Ω 280 W x 1
2 Ω 460 W x 1
1 Ω 640 W x 1
22.050,00 RSD

Audison SR 1D K (1200W) - monoblok auto pojačalo

Audison SR 1D K (1200W) - monoblok auto pojačalo
 

Impedancija    Mono
4 Ω    600 W x 1
4/2 Ω    1800 W x 1
2 Ω    940 W x 1
1 Ω    1200 W x 1
(Amp Chain) 2 Ω    2400 W
38.980,00 RSD

Audison SR2 (180W) - dvokanalno auto pojačalo

Audison SR2 (180W) - dvokanalno auto pojačalo

Impedancija Dvokanalno Mono
4 Ω 60 W x 2 180 W x 1
2 Ω 90 W x 2 -
16.900,00 RSD

Audison SR4 (360W) - četvorokanalno auto pojačalo

Audison SR4 (360W) - četvorokanalno auto pojačalo
 

Impedancija 4-kanalno 3-kanalno 2-kanalno
4 Ω 65 W x 4 60 W x 2 + 190 W x 1 175 W x 2
2 Ω 90 W x 4 - -
26.440,00 RSD